Per a pacients

La present pàgina pretén donar informació a la població general sobre automedicació i mesures no farmacològiques per a malaties comuns, tant de producció pròpia com d’enllaços a altres fonts d’informació.

La informació que es publica al blog complementa i en cap cas subtitueix la opinió del seu metge de referència, en cas de dubte, pregunte-li. 

Informació de medicaments a la població general. Recull d’articles publicats a la Revista Salut del Departament de Salut de La Ribera.

Baos V, Faus MJ. Protocolos de indicación farmacéutica y derivación al médico en síntomas menores. SEMFYC, SFAC. Fundación Abbot, 2008. 224 pàgs.
Guia de consells en l’oficina de farmàcia comunitària sobre malalties comunes i símptomes menors consensuada entre el Grup de Treball de Fàrmacs de la semFYC i la de Farmàcia Comunitària (SFAC).