Informació de medicaments

Fonts d’informació i recursos útils per a consulta

Centre d’Informació de Medicaments (CIMA, AEMPS)
Fitxes tècniques i indicacions autoritzades en Espanya: dosificació, interaccions, efectes indesitjables, excipients, etc. Es pot buscar per nom comercial o per principi actiu.

European Medicines Agency (EMA)
Igual que l’anterior, però en l’àmbit de la Unió Europea. Es pot consultar en castellà.

Drugs@FDA (FDA)
Informació d’indicacions autoritzades de medicaments als EUA: dosis, alertes, etc.

Preus dels medicaments a Espanya (Nomenclator, MSCBS)
Si cerques el preu d’un medicament, click ací.

Avaluació de nous medicaments (Cevime, Osakidetza)
Centre basc d’informació farmacoterapèutica: fitxes tècniques, condicions d’ús, lloc en la terapèutica, avaluació econòmica, crítica a la publicitat, etc.

Compatibilitat de medicaments i lactància (E-lactancia)
Web sobre la compatibilitat de medicaments i altres productes amb la lactància materna, projecte mantingut per l’Associació per a la Promoció i Investigació Cientìfica i Cultural de la Lactància Materna (APILAM).

Guia de consens par a l’ús de medicaments en insuficiència renal (AP-IR, Universitat de Barcelona)
Informació de medicaments que requereixen ajust posològic en pacients amb funció renal disminuïda (requereix registre, gratuït).

Drug Interactions Checker (WebMD)
Coneguda pàgina d’informació sobre medicaments en anglés, que inclou un àgil cercador d’interaccions entre dos o més medicaments.

Drug Interactions (Indiana University)
Pàgina sobre interaccions del citocrom p-450, que inclou una taula on se classifiquen els medicaments en substrats i inductors.

Drugs.com Database
Portal americà que disposa, entre altes eines, de cerca d’interaccions i possibilitat de comparacions entre fàrmacs, informació sobre toxicitat a l’embaràs i la lactància, i identificador de comprimits per la seua forma, color, etc.

Calculadora càrrega anticolinèrgica (Hospital Virgen del Rocío, Sevilla)
Dissenyada per a mesurar la càrrega anticolinèrgica que un pacient polimedicat pateix, amb repercussió en la seua morbimorbilitat.

Guia terapèutica, 7a edició (semFYC)
Segueix criteris d’efectivitat i eficiència. Actualitzada de forma constant, amb la col·laboració de la Fundació l’Institut Català de Farmacologia.