Imprescindibles

Principios para una prescripción prudente
Iniciativa col·laborativa sobre un nou enfoc de la prescripció, més enllà del concepte d’ús racional del medicament

Principles of Conservative Prescribing. JAMA, 2011.
Article original de la sèrie Less is More de la revista JAMA

Laporte JR, Tognoni G. Principios de epidemiología del medicamento. Editorial Masson-Salvat, Barcelona 1993. 271 pàgs. (Accés lliure).

Angell M. La verdad sobre la industria farmacéutica. Random House Tradepaper, New York 2004. 329 pàgs.
L’autora, editora durant molts anys del NEJM, dissecciona el poder i les estratègies de la IF i proposa una sèrie d’alternatives per canviar la situació. (Accés lliure a un resum curt de la versió original en anglés).

Moynihan AR, Cassels A. Medicinas que nos enferman. Industrias farmacéuticas que nos convierten en pacientes / Selling Sickness: How Drug Companies are Turning Us All Into Patients. Terapias Verdes / Allen & Unwin. 2005 (en inglés), 2006 (castellano).
Text de referència sobre la medicalització de la societat moderna, on s’analitzen els processos de creació de les pseudo-malalties, que no és altra cosa que la transformació de símptomes, molèsties i factors de risc estadístics en malalties. Els seus responsables serien “els comitès d’experts” amb els seus conflictes d’interessos amb la indústria farmacèutica.

Illich I. Némesis médica. Barral edit. Barcelona, 1975. 218 pàgs.
Llibre fonamental sobre la medicalització de la societat moderna i el creixement excessiu (contraproductiu) de la medicina. Creador del concepte de la triple iatrogènia: la clínica, la social i l’estructural. (Accés lliure).

Guía de buena prescripción de la OMS
Manual d’ús obligat per a estudiants de medicina en els darrers anys de carrera i per a residents de qualsevol especialitat.