Sobre el blog

Aquest blog pretén ser un portal d’informació sobre medicaments, útil tant per a professionals sanitaris com per a la població general.

Sobre l’autoria d’entrades i comentaris


Les entrades del blog podran ser a títol individual o col·lectives en nom de tot el Grup. Les entrades col·lectives representen l’anàlisi o punt de vista del Grup sobre un tema en particular.


“El contingut del blog representa la posició i el punt de vista del Grup del Medicament, com a autor col·lectiu. No cap dels seus continguts respon necessàriament a la posició o el punt de vista de la Societat Valenciana de Medicina Familiar i Comunitària”.


Els comentaris a les entrades que es publiquen, bé siguen per membres del Grup com per qualsevol usuari del blog, seran sempre a títol individual. Els editors del blog vetllaran per que en tot moment es faça servir un to correcte i no ofensiu.


Aquesta blog no recull dades personals de cap tipus. La informació proporcionada pels usuaris en els seus comentaris no serà cedida a tercers. Els usuaris són conscients que una vegada que els seus comentaris siguin aprovats, la informació que proporcionin en ells quedarà visible per a tothom sota la seua pròpia responsabilitat. La informació dels usuaris rebuda per correu electrònic en aquest blog serà tractada de forma confidencial.