LLista final de medicaments exclosos del SNS


sobre  medicaments exclosos del finançament del Sistema Nacional de Salut

Finalment s’ha publicat la llista de medicaments que a partir de l’u de setembre del present any quedaran exclosos del Sistema Nacional de salut Espanyol
Faig una mirada ullada:

Figuren en la llista d’exclosos, els següents subgrups terapèutics:

 • Antiàcids
 • Medicaments per al restrenyiment
 • Antidiarreics
 • Venotònics
 • Triglicèrids omega 3 (Omacor®)
 • Alcaloides de la banya del sègol
 • Antivirals tòpics
 • AINE tòpics
 • Tractament del deteriorament cognitiu associat a l’edat: Denubil®, Nootropil®, Ciclofalina ®…
 • Vasodilatadors perifèrics
 • Mucolítics
 • Combinacions de simpaticomimètics amb antihistamínics orals
 • Antitussius
 • Lubricants oftalmològics: preparats a base de carmelosa


No figuren en la llista una sèrie de medicaments que sí que figuraven en la llista provisional i per tant seguiran estant finançats pel SNS:

 • Medicaments per al tractament dels condilomes (Aldara®,    Wartec®,…)
 • Tots els SYSADOA, inclòs diacereina (Galaxdar®, Glizolan®) que sí que figurava en la proposta inicial
 • Antagonistes d’opiacis (receptor opiaci perifèric: Metilnaltrexona(via subcutània) i combinacions fixes de   oxicodona i naloxona


-Es important tindre el compte la llista d’excepcions en funció d’una determinada indicació:

 1. A06AC: laxants formadors de volum (plantago ovata)
Indicacions: malaltia inflamatòria intestinal, colon irritable, diverticulosi
 1. A06AD: laxants osmòtics (lactulosa, lactitiol,,
Indicacions: encefalopatia porto sistèmica i paraplègia
 1. A06AH: antagonistes perifèrics dels receptors dels receptors opiacis (metilnaltrexona, ..
Indicacions: pacients oncològics
 1. C04AX: vasodilatadors perifèrics
Indicacions: claudicació intermitent
 1. R05DA: opiacis (codeïna..)
Indicacions: pacients neoplàsics amb tos persistent
 1. S01XA : llàgrimes artificials
Indicacions: Síndrome de Sjögren

Conclusions:
 • Per raons d’homogeneïtat amb la majoria de països del nostre entorn (eficiència i desmedicalització), en general tocava dur a terme el desfinançament de la majoria de medicaments exclosos, encara que potser no és el millor moment a causa de la patida butxaca del ciutadans, sobretot dels aturats i pensionsites. 
 •  L’exclusió completa dels medicaments per al restrenyiment, pot ocasionar alguns problemes, a l’afavorir l possible desplaçament dels laxants formador de bolus o dels osmòtic a altres preparats més econòmics i amb més efectes secundaris (p.e a base de sen o closca sagrada).
 • Per altra banda, s’han perdut algunes oportunitats d’exclusió, sobretot en el cas de tot el subgrup SYSADOA.

E Sempere