Bases científiques de l’Estàndard de Qualitat de Prescripció Farmacèutica 2012

El Blog d’un metge de família a inclòs fa dos dies una interessant entrada sobre un document que anualment publica l’Institut Català de la Salut  i que s’anomena les “Bases científiques de l’Estàndard de Qualitat de Prescripció Farmacèutica 2012″.

Els qui vivim  i treballem una mica més al sud (físicament parlant) ens agradaria tindre un document semblant, que fos revisat anualment, difós activament pels centres de salut i serveis hospitalaris i que fora tingut en compte a l’hora de confeccionar els indicadors del contracte de gestió.