La revista Atención Primaria aposta a fons per redefinir l’actual model espanyol de prescripció

La revista Atención Primaria ha publicat recentment dos editorials sobre la necessitat d’aprofitar l’actual crisi econòmica per tal d’engegar una autèntica reforma en la concepció de l’ús dels medicaments en Espanya. 

-Laporte JR, Bosch M. Crisis y política de medicamentos. Aten Primaria (edit) 2012 (en premsa).
L’actual crisi econòmica constitueix un escenari únic per a millorar d’una forma definitiva l’eficiència de la prescripció en el nostre estat. Les reflexions i propostes del prestigiós farmacòleg  Joan Ramón Laporte junt amb Montserrat Bosh, incloses en aquest clarivident editorial de la revista Atención Primaria (encara pendent de publicar en paper), haurien de constituir un autèntic quadern de bitàcola indispensable per als nostres gestors sanitaris. Indispensable per aquells que estiguen realment convençuts que la situació en l’ús i informació dels medicaments requereix un canvi radical de rumb, més enllà de la retòrica economicista sobre la necessitat de l‘ajustament indiscriminat (l’actual eufemisme de les retallades).
Potser una de les frases més brillants de l’editorial és aquella en la que, respecte de la majoria dels nous medicaments finançats pel sistema públic, diu: “Nuestro sistema sanitario compra humo a precio de oro y ni siquiera se preocupa de comprobar que sea humo”, o millor encara, i per resumir el pensament de l’autor, aquesta altra: “La selección de medicamentos no es un ejercicio de austeridad, sino de inteligencia clínica”.


Hernández MA, Palacios F. La prescripción y los Doce Trabajos de Heracles: más allá del principio activo. Aten Primaria 2012;44:245-7.
En la mateixa línia, també la revista Atención Primaria inclou aquest més un altre editorial de Miguel Àngel Hernández (Coordinador del Grupo de Utilización de Fármacos de la SEMFYC) junt amb Fernando Palacio, del Grupo de Seguridad del Paciente també de la SEMFYC, on es fan diverses propostes de millora de l’ús del medicaments des la perspectiva dels metges de família, en aquest cas més enllà de la necessària prescripció per principi actiu.

Com resa el títol de l’editorial, tenim per davant tot un repte de dimensions hercúlies. Com en el cas anterior, algú hauria de prendre nota.